Положення про відділ військово-патріотичного виховання Хмельницького державного центру естетичного виховання учнівської молоді

  1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Дане положення розроблено на основі Конституції України, «Національної доктрини розвитку освіти України у ХХІ столітті», Законів України «Про освіту», «Про позашкільну освіту», «Про професійну освіту», «Про інноваційну діяльність», Концепції національно-патріотичного виховання дітей та молоді, Концепції виховання дітей та молоді у національній системі освіти, Стратегії національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2016-2020 роки затвердженої Указом Президента України від 13.10.2015 №580, Положення «Про позашкільний навчальний заклад», «Положення про організацію та покращення роботи з охорони праці, ППБ та техніки безпеки учасників навчально-виховного процесу в  Хмельницькому центрі естетичного виховання учнівської молоді, наказом МОН України №202 від 11.03.2010 року «Про затвердження Примірних Типових штатних нормативів позашкільних навчальних закладів державної та комунальної форм власності системи МОН України», Правил внутрішнього трудового розпорядку для працівників  Хмельницького центру естетичного виховання учнівської молоді.

Під час розробки Положення враховані рекомендації з організації електробезпеки, пожежної безпеки, дорожнього руху у позашкільних навчальних закладах системи Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України.

1.2. Відділ військово-патріотичного виховання (далі Відділ) є структурним підрозділом Хмельницького державного центру естетичного виховання учнівської молоді,  який діє з метою забезпечення процесу національно-патріотичного виховання в системі освіти професійно-технічних навчальних закладів для формування у молоді патріотизму, національної свідомості та самоідентифікації, активної громадянської позиції, вивчення та популяризації історії  українського козацтва і пропагування історико-культурної спадщини українського народу.

1.3. Відділ планує та координує роботу  з військово-патріотичного виховання учнів  та музейної справи професійно-технічних навчальних закладів області.

1.4. Працівники Відділу підпорядковуються завідувачу відділу військово-патріотичного виховання.

1.5. Відділ безпосередньо підпорядковується заступнику директора з навчально-виховної  роботи.

1.6. Відділ створений у відповідності зі Статутом Хмельницького державного центру естетичного виховання учнівської молоді.

1.7. Відділ співпрацює із заступниками директорів з навчально-виховної роботи, керівниками гуртків патріотичного, історичного, краєзнавчого, пошуково-дослідницького напрямку професійно-технічних навчальних закладів області.

1.8. Працівники відділу є учасниками навчально-виховного та організаційно-масового процессу  ХДЦЕВУМ.

  1. ФУНКЦІЇ ВІДДІЛУ

Відділ військово-патріотичного виховання ХДЦЕВУМ:

2.1. Здійснює виконання  п.1. ст.10 Конституції України, Закону України «Про мови».

2.2. Здійснює основні заходи  військово-патріотичного спрямування    та музейної справи у системі виховної роботи ПТНЗ та ХДЦЕВУМ, згідно плану роботи.

2.3. Направляє у ПТНЗ області  інформаційні документи щодо проведення заходів.

2.4. Координує діяльність  ПТНЗ з питань військово-патріотичного виховання учнівської молоді  та музейної справи.

2.5. Організовує підготовку до участі у обласних та Всеукраїнських дитячих і молодіжних багатоетапних конкурсів національно-патріотичного спрямування.

2.6. Веде облік та звітність з питань військово-патріотичного виховання та музейної справи у ПТНЗ.

2.7. Виконує функції інформаційно-методичного забезпечення національно-патріотичного виховного процесу та музейної справи в закладі та ПТНЗ.

2.8. Вдосконалює навчально-виховний процес, бере участь у роботі педагогічної ради  ХДЦЕВУМ.

2.9. Співпрацює з державними установами та громадськими організаціями з питань військово-патріотичного виховання учнів та музейної справи.

2.10. Пропагує проведення національно-патріотичних заходів у засобах масової інформації.

2.11. Висвітлює діяльність Відділу у засобах масової інформації.

          2.12. Організовує роботу Хмельницької обласної ради учнівського самоврядування ПТНЗ області з питань національно-патріотичного спрямування.

         2.13. Контролює дотримання членами педагогічного колективу  Статуту, Правил внутрішнього трудового розпорядку, Положення про організацію роботи з охорони праці учасників навчально-виховного процесу в ХДЦЕВУМ. 

2.14. Виконує рішення, накази, розпорядження  та вказівки директора ХДЦЕВУМ та його заступників.

2.15. Звітує про роботу не менше одного разу на рік.

  1. ПРАВА ТА ОБОВ`ЯЗКИ

 3.1. Права та обов’язки посадових осіб Відділу визначаються посадовими інструкціями, Правилами внутрішнього трудового розпорядку ХДЦЕВУМ.

  3.2. Працівники  Відділу також мають право:

          Представляти Відділ з питань військово-патріотичної виховної роботи та музейної справи  на конференціях, семінарах тощо.

          3.3. Одержувати від структурних підрозділів ХДЦЕВУМ інформацію, яка потрібна для вирішення поставлених перед ними завдань.

4.     КЕРІВНИЦТВО ВІДДІЛОМ

4.1. Завідувач відділом військово-патріотичного виховання  Хмельницького державного центру естетичного виховання учнівської молоді  призначається і звільняється з посади  наказом директора.

4.2. Завідувачем Відділу повинна бути особа, що має вищу педагогічну освіту чи іншу фахову освіту, яка  забезпечує результативність та якість своєї роботи, фізичний та психічний стан  здоров’я якої дозволяє виконувати професійні обов’язки в  Центрі.

4.3. Завідувач Відділу підпорядковується безпосередньо заступнику директора  з навчально-виховної роботи ХДЦЕВУМ, директору.

4.4. Адміністрація ХДЦЕВУМ вирішує на кого можуть бути покладені обов’язки на період відпустки чи тимчасової непрацездатності завідувача відділом військово-патріотичного виховання.

4.5. Тимчасове виконання обов’язків здійснюється на підставі наказу директора  ХДЦЕВУМ.

4.6. Завідувачу відділом військово-патріотичного виховання безпосередньо підпорядковуються методист  з питань роботи музейної справи.

4.7. У своїй діяльності завідувач Відділу керується Конституцією і законами України, Указами Президента України, рішеннями Кабінету Міністрів України, Міністерства освіти і науки України, Хмельницької обласної ради, Департаментом освіти і науки Хмельницької облдержадміністрації з питань освіти і виховання учнів, вихованців і слухачів; правилами і нормами охорони праці, техніки безпеки і пожежної безпеки, Статутом і Правилами внутрішнього трудового розпорядку для працівників Центру, наказами і розпорядженнями директора, трудовим договором.

4.8. Завідувач  Відділу   зобов’язаний дотримуватись положень Конвенції про права дитини.

 5. ВЗАЄМОВІДНОСИНИ ЗА ПОСАДОЮ

           5.1 Структура Відділу узгоджується із заступником директора з навчально-виховної роботи  і затверджується директором ХДЦЕВУМ.

      5.2. Відділ  співпрацює з усіма структурними підрозділами ХДЦЕВУМ та взаємодіє з адміністрацією, методистами, керівниками гуртків професійно-технічних училищ області.

6. МАЙНО І КОШТИ

           6.1. Адміністрація ХДЦЕВУМ забезпечує Відділ службовим приміщенням, необхідним обладнанням і устаткуванням.

          6.2.   Працівники Відділу несуть відповідальність за збереження майна відділу.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

Цей сайт використовує Akismet для зменшення спаму. Дізнайтеся, як обробляються ваші дані коментарів.