Положення про організаційно-масовий відділ Хмельницького державного центру естетичного виховання учнівської молоді

  1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

            1.1. Дане положення розроблено на основі Конституції України, «Національної доктрини розвитку освіти України у ХХІ столітті», Законів України «Про освіту», «Про позашкільну освіту», «Про професійну освіту», «Про інноваційну діяльність», Державної цільової соціальної програми розвитку позашкільної освіти на період до 2014 року, Концепції виховання дітей та молоді у національній системі освіти, Положення «Про позашкільний навчальний заклад», «Положення про організацію та покращення роботи з охорони праці, ППБ та техніки безпеки учасників навчально-виховного процесу в Центрі» (далі–Центр), наказом МОН України №202 від 11.03.2010 року «Про затвердження Примірних Типових штатних нормативів позашкільних навчальних закладів державної та комунальної форм власності системи МОН України», Правил внутрішнього трудового розпорядку для працівників  державного Центру.

Під час розробки Положення враховані рекомендації з організації електробезпеки, пожежної безпеки, дорожнього руху у позашкільних навчальних закладах системи Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України.

1.2. Організаційно-масовий відділ (далі Відділ) є структурним підрозділом Хмельницького державного центру естетичного виховання учнівської молоді, який планує та організовує управління позашкільною  діяльністю учнів професійно-технічних навчальних закладів області, здійснює контроль за якістю та ефективністю позашкільного навчального процесу, а також веде облік та звітність з питань організаційно-масової роботи.

1.3. Працівники відділу підпорядковується завідувачу організаційно-масового відділу.

1.4. Відділ безпосередньо підпорядковується заступнику директора з навчально – виховної  роботи.

          1.5. Відділ створений у відповідності зі Статутом Хмельницького державного центру естетичного виховання учнівської молоді.

          1.6. Відділ співпрацює із заступниками директорів з навчально-виховної роботи професійно-технічних навчальних закладів області.

1.7. Працівники відділу є учасниками навчально-виховного та організаційно-масового процесу.

 

  1. ФУНКЦІЇ ВІДДІЛУ

Організаційно-масовий  відділ Центру:

2.1. Спільно з керівниками Центру здійснює організаційну роботу по реалізації Законів України «Про освіту» і «Про позашкільну освіту», нормативних документів Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України в частині розвитку художньо-естетичної та науково-технічної творчості учнівської молоді області.

2.2. Здійснює виконання  п.1. ст.10 Конституції України, Закону України «Про мови».

2.3. Забезпечує підготовку, організацію і проведення всіх організаційно-масових заходів, запланованих завідувачем та адміністрацією для проведення в Центрі і області.

2.4. Направляє у ПТНЗ області  інформаційні документи щодо проведення організаційно – масових заходів.

2.5. Організовує поточне і перспективне планування, проведення обласних і Всеукраїнських фестивалів та звітність з  організаційно-масової  роботи в закладі.

2.6. Здійснює контроль за роботою відділу з питань організаційно-масової роботи в закладах ПТНЗ області;

2.7. Організовує проведення масових заходів.

2.8. Вдосконалює навчально-виховний процес, бере участь у роботі педагогічної ради  Центру.

2.9.Проводить масові заходи з керівниками гуртків, виконує навчальні плани і програми що стосуються виховної роботи;

2.10. Співпрацює з державними установами та громадськими організаціями з питань естетичного виховання учнів:

2.11.Організовує виступи колективів Центру, погоджує програми концертів;

2.12.  Організовує обмінні концерти між ПТНЗ;

2.13. Пропагує проведення масових заходів Центру у засобах масової інформації.

2.14. Висвітлює діяльність Центру у засобах масової інформації.

2.15.Обліковує масові заходи Центру, аналізує їх рівень та участь працівників у їх проведенні.

2.15.  Складає  річні звіти по проведенню Центром масових заходів.

            2.16. Організовує роботу Хмельницької обласної ради учнівського самоврядування ПТНЗ області.  .

            2.17.Контролює дотримання членами педагогічного колективу  Статуту, Правил внутрішнього трудового розпорядку, Положення про організацію роботи з охорони праці учасників навчально-виховного процесу в Центрі. 

2.18.Виконує функції інформаційно-методичного забезпечення виховного процесу в закладі та ПТНЗ.

2.19. Виконує рішення, накази, розпорядження  та вказівки директора Центру та його заступників.

2.20. Звітує про роботу не менше одного разу на рік.

 

  1. ПРАВА ТА ОБОВ`ЯЗКИ

     3.1. Права та обов’язки посадових осіб Відділу визначаються посадовими інструкціями, Правилами внутрішнього трудового розпорядку Центру.

3.2. Працівники  Відділу також мають право:

               Представляти Відділ з питань організаційно-масової роботи на конференціях, семінарах тощо.

           3.3. Одержувати від структурних підрозділів Центру інформацію, яка потрібна для вирішення поставлених перед ними завдань.

 

4. КЕРІВНИЦТВО ВІДДІЛОМ

4.1. Завідувач організаційно-масового відділу Хмельницького державного центру естетичного виховання учнівської молоді  призначається і звільняється з посади  наказом директора   Центру.

4.2.Завідувачем Відділу Центру повинна бути особа, що має вищу педагогічну освіту чи іншу фахову освіту, яка  забезпечує результативність та якість своєї роботи, фізичний та психічний стан  здоров’я якої дозволяє виконувати професійні обов’язки в  Центрі.

4.3.Завідувач Відділу підпорядковується безпосередньо заступнику директора  з навчально-виховної роботи Центру, директору.

4.4. Адміністрація Центру вирішує на кого можуть бути покладені обов’язки на період відпустки чи тимчасової непрацездатності завідувача організаційно-масовим відділом.

4.5.Тимчасове виконання обов’язків здійснюється на підставі наказу директора  Центру.

4.6.Завідувачу організаційно-масового відділу безпосередньо підпорядковуються педагог-організатор,  культорганізатор.

4.7.У своїй діяльності завідувач Відділу керується Конституцією і законами України, Указами Президента України, рішеннями Кабінету Міністрів України, Міністерства освіти і науки України, Хмельницької обласної ради, управління освіти і науки Хмельницької облдержадміністрації з питань освіти і виховання учнів, вихованців і слухачів; правилами і нормами охорони праці, техніки безпеки і пожежної безпеки, Статутом і Правилами внутрішнього трудового розпорядку для працівників Центру, наказами і розпорядженнями директора,  даною Інструкцією, трудовим договором.

4.8. Завідувач  Відділу   зобов’язаний дотримуватись положень Конвенції про права дитини.

4.9.Завідувач  Відділу дотримується Закону України “Про мови”.

 

  1. ВЗАЄМОВІДНОСИНИ ЗА ПОСАДОЮ

          5.1 Структура Відділу узгоджується із заступником директора з навчально – виховної роботи  і затверджується директором Центру.

         5.2. Відділ тісно співпрацює з усіма структурними підрозділами Центру.

  5.3. Працює в тісній  взаємодії з адміністрацією, методистами, керівниками гуртків Центру та професійно-технічних училищ.

 

  1. МАЙНО І КОШТИ

          6.1. Адміністрація Центру забезпечує Відділ службовим приміщенням, необхідним обладнанням і устаткуванням.

               6.2.   Працівники Відділу несуть відповідальність за збереження майна відділу

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

Цей сайт використовує Akismet для зменшення спаму. Дізнайтеся, як обробляються ваші дані коментарів.