Звіт ХДЦЕВУМ за 2017 рік

Хмельницький державний центр естетичного виховання учнівської молоді  є профільним позашкільним навчальним закладом, який створює належні умови для вибору вихованцями видів творчої діяльності відповідно до їх інтересів та запитів батьків, вживає заходи для залучення вихованців, які потребують соціальної допомоги до різних форм позашкільної освіти.

Як зазначено в директивних документах Міністерства освіти і науки України з питань розвитку позашкільної освіти її заклади і надалі залишаються осередками всієї організаційно-масової роботи з дітьми та молоддю.

Сучасні уявлення про реалізацію змісту освіти та новітні підходи до  процесу виховання у Хмельницькому державному центрі естетичного виховання відповідають принципово новому розумінню культури дозвілля: дозвіллєва діяльність сприймається як культуротворчий процес, що стимулює розвиток творчої індивідуальності, передбачає поліваріативність культурно-дозвіллєвих та рекреаційних заходів, створює умови для виявлення та задоволення свободи вибору дозвіллєвих потреб та інтересів і утвердження на цьому підгрунті системи цінностей особистості.

          Вся діяльність спрямована на систематизацію роботи позашкільного закладу, як координаційного центру з навчально-виховної, інформаційно-методичної, організаційно-масової роботи художньо-естетичного та військово-патріотичного напряму в закладах професійної освіти  міста та області в яких навчаються особливі діти, особливий контингент – це:

 • діти, які прийшли на навчання в дане училище найчастіше зовсім не з метою одержання професії, по якій здійснюється навчання, а прийшли тому, що: це найближчий від будинку заклад; тут вже вчаться друзі,
 • нерідко серед учнівського колективу зустрічаються учні, з якими в школі працювали малокваліфіковані вчителі;
 • але найчастіше приходять учні, інтереси яких у школі не проявлялися, чи не були виявлені їх учителями («сіренькі»);
 • частина контингенту учнів складають учні з відхиленнями в поведінці, яких можна охарактеризувати як «педагогічний брак».

         Потреба в тісній співпраці позашкільного закладу і закладів професійної (професійно-технічної) освіти є надзвичайно актуальною, адже в системі професійної освіти  навчається значна частина учнів із соціально незахищених категорій, батьки яких не мають можливості забезпечити змістовне дозвілля своїм дітям. Державна позашкільна освіта дає можливість залучити учнів до культурних цінностей і спадщини, створює умови для додаткової освіти та підвищення професійної майстерності, соціалізації через участь у різних формах позаурочної роботи.

В основу діяльності нашого позашкільного закладу покладена особистісно-зорієнтована педагогіка, педагогіка життєтворчості, ми спрямували свою роботу на утвердження чотирьох найважливіших принципів освіти ХХІ століття, за якими діти мають:   навчитися пізнавати, навчитися працювати, навчитися жити, навчитися жити разом.     

Відповідно до нормативних документів та запитів адміністрації закладів професійної освіти  у 2017 році центр фінансував роботу  40 гуртків, якими  було охоплено 593 вихованців  віком від 7 до 25 років, з них  роботу 5 гуртків  для школярів було організовано на платній основі. 

Також у 2016/2017 навчальному  році у закладах  професійної освіти області функціонувало 295 гуртків:

 художньої самодіяльності, образотворчого мистецтва, декоративно-прикладного мистецтва, технічної творчості, військово-патріотичні, клуби за інтересами, предметні гуртки, де отримують позашкільну освіту 5111 учнів.  Загальний контингент 9352 охоплено 5111- 54,65 %  (з них бюджетних 135 гуртків – 2584 учні, на громадських засадах 159 гуртків – 2502 учні, спец. фонд – 1 гурток, 25 учнів). За статистичними даними по Україні середній показник охоплення складає 41,5% .

Результатом спільної роботи центру з закладами професійної освіти  є виховання майбутнього фахівця з високою загальною культурою, з сформованим стійким інтересом до творчої діяльності, практично підготовленого виконувати творчі завдання, які мають професійний характер або відповідають його потребам.

Навчально-виховний процес будується у парадигмі розвиваючої освіти, забезпечуючи інформаційну, навчальну, виховну, розвиваючу, соціалізуючи, релаксаційну функції.

Методична робота  Центру протягом навчального року спрямована на підвищення кваліфікаційного рівня педагогів, що передбачає систематичну колективну та індивідуальну діяльність, впровадження в практику досягнень науки і професійної майстерності, інноваційних педагогічних технологій.

         Змістом роботи є вивчення і впровадження в практику роботи передового педагогічного досвіду, озброєння керівників гуртків умінням аналізувати чужий і власний досвід.

З метою  підвищення фахового рівня керівників гуртків закладів професійної освіти, обміну досвідом  щодо конкурсно-фестивальної діяльності проведено обласні  семінари-практикуми:  

– семінар-нараду заступників директорів з НВР на тему «Національно-патріотичне виховання як засіб формування соціальних та життєвих компетентностей учнів ПТНЗ» (червень 2017 р., ДНЗ «Полонський агропромисловий центр професійної освіти»);

        – керівників вокально-хорового жанру на тему «Використання інформаційно-комунікаційних технологій на заняттях вокалу, як засобу підвищення рівня естетичного виховання та розвитку вихованців» (жовтень 2017р., Нетішинський професійний ліцей);

         – керівників гуртків технічної творчості на тему «Розвиток творчих здібностей учнів в процесі використання інноваційних технологій на  заняттях гуртка  технічної творчості»  (листопад 2017 р., ДНЗ «Подільський центр професійно-технічної освіти»);

         – керівників літературних та театральних гуртків на тему «Впровадження інноваційних методів та прийомів розвитку артистичних здібностей учнів  засобами театрального мистецтва»  (листопад 2017 р., ДПТНЗ «Славутський професійний ліцей»);

         – відповідальних за музейну справу, керівників гуртків патріотичного, краєзнавчого, історичного напряму на тему «Музей – як центр національно-патріотичного виховання учнівської молоді. Створення та діяльність музеїв при ПТНЗ» (листопад 2017 р., музей «Освіта Хмельниччини», Хмельницький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти).

Для стимулювання здатності самовираження творчого потенціалу особистості, виховання потреб до художньої самореалізації і духовного самовдосконалення та з метою сприяння забезпечення освітньо-культурних потреб дітей, створення умов для їхнього творчого, інтелектуального, духовного та фізичного розвитку, виявлення та підтримка талановитих і обдарованих дітей, організація змістовного дозвілля, удосконалення виховної роботи та розбудова системи позашкільної освіти Хмельницьким державним центром естетичного виховання  у  2017 році  проведено 32 обласні масові заходи серед учнів та працівників закладів професійної освіти якими охоплено 5582   чоловік.

Завжди яскраво та масово проходять традиційні  обласні фестивалі та конкурси: огляд-конкурс колективів художньої самодіяльності; патріотичної пісні «Співоче Поділля», «Велика коляда», інструментальної музики «На хвилях гармонії», читців «Шевченко з нами», юних гумористів «Посміхнемось щиро Вишні», співочої майстерності серед працівників  закладів  професійної освіти «Пісенний вернісаж».

Завдання пошуку нових форм і методів роботи, популяризації сучасного фотомистецтва, патріотичного виховання молоді засобами художнього слова,  пошуку та розвитку молодих талантів, їх самореалізації покладено на заочні конкурси: авторів гумористів «Власні усмішки», літературний конкурс «Поетичний зорепад», мультимедійних проектів «Це наша Україна», молодіжних газет «Нова преса», лідерів учнівського самоврядування  «Лідер року», «Омріяна юність». Кращі  фотороботи  та плакати експонуються на виставках у Департаменті освіти і науки Хмельницької обласної державної адміністрації та Хмельницького державного центру естетичного виховання учнівської молоді.

Вражають і  захоплюють розмаїттям сюжетних композицій, унікальністю технік  виконання  та неповторністю кольорових гам  експонати представлені на обласні виставки  вертепів та витинанок «Рай розвився, Господь народився», писанкарства та вишивки на пасхальну тематику «Диво-писанка». Виставки зазвичай розміщуються у бібліотеках міста, що дає можливість ознайомитися з творчістю талановитої молоді та користуються великою популярністю серед широких верств населення.

Пріоритетними напрямками роботи Центру є стимулювання та заохочення творчих колективів, піднесення рівня їх майстерності. Однією з форм підтримки є присвоєння почесного звання «Зразковий художній колектив» та «Народний художній колектив».

         У Хмельницькому державному центрі естетичного виховання учнівської молоді та закладах професійної освіти працює 2 колективи, яким присвоєно звання «Народний художній колектив»:

Народний художній колектив ансамбль танцю «Поділля» ХДЦЕВУМ, керівник  Сергій Педан;

Народний художній колектив  молодіжний  фольклорний гурт «Ладовиці» ХДЦЕВУМ, керівник  Анастасія Ускова.

Ще  6 колективів, яким присвоєно звання  «Зразковий художній колектив» працюють у закладах професійної освіти.  Серед них:

Зразковий художній колектив гурток  історичної реконструкції «Скіф» Вище професійне училище №36 смт. Балин,  керівник   Микола Михайлов;

Зразковий художній колектив гурток декоративно-вжиткового мистецтва «Веселка» Вище професійне училище №36 смт. Балин, керівник  Галина Мельничук;

Зразковий художній колектив ансамбль народної музики «Бужани» Вище професійне училище №25 м. Хмельницький, керівник  Станіслав Кравчук;

Зразковий художній колектив вокальний ансамбль «Збручани»  ДНЗ «Волочиський промислово аграрний професійний ліцей», керівник Валерій Штанькевич;

Зразковий художній колектив театральний гурток «Лицедій» ДНЗ «Деражнянський центр професійної освіти», керівник Галина Кирилюк.

У березні 2018 року почесне звання Зразковий  художній колектив присвоєно вокальному ансамблю «Сузір’я» ДПТНЗ «Славутський професійний ліцей», керівник  Анастасія Мальчик.

Творча діяльність учнів та вихованців Центру, на наш погляд, є найбільш адекватною для характеристики стійкого інтересу особистості до творчості. Це дозволяє дійти висновку про суспільну цінність та значущість результатів діяльності закладу. У процесі самодіяльної творчості вихованці формуються як митці, майстри, удосконалюючи не лише самих себе, а й середовище.

Творчі колективи гідно представляють професійну освіту Хмельниччини  у Всеукраїнських та Міжнародних фестивалях і конкурсах.

Зокрема, у 2017 році   маємо такі здобутки:

         Всеукраїнський фестиваль-конкурс для учнів професійно-технічних навчальних закладів освіти «Гумор і сміх  об’єднують  всіх» (м. Львів):

Диплом І ступеня Олеся  Парфенюк, учениця Хмельницького професійного ліцею,

Диплом ІІІ ступеня Пасічник Євген, учень  ДНЗ «Центр професійно-технічної освіти  сфери послуг».

     ІІІ-Всеукраїнський багатожанровий конкурс мистецтв «Музичний олімп» (м. Вінниця):

Диплом І ступеня:

Власова Діана, учениця Вищого професійного училища № 25 м. Хмельницького,

Диплом ІІ ступеня Ансамбль барабанщиків, Загурний Валерій – ДНЗ «ВПУ № 11 м. Хмельницького

Диплом ІІІ ступеня Боголюбська Іоанна, учениця ДНЗ «ВПУ № 11 м. Хмельницького.

     Всеукраїнський відкритий фестиваль-конкурс пісні і танцю національних меншин «Україна – мій дім» ( м. Луцьк):

Диплом І ступеня – Ковальська Андріана, учениця Старокостянтинівського професійного ліцею.

       IV Всеукраїнський багатожанровий конкурс мистецтв «Єднаємо серця – 2017» ( м. Вінниця):

         Диплом І ступеня Ансамбль барабанщиків, Диплом ІІ ступеня  Загурний Валерій, Диплом ІІІ ступеня Боголюбська Іоанна, ДНЗ «Вище професійне  училище №11 м. Хмельницький»

         Всеукраїнський конкурс робіт фотоаматорів «Моя Україно!»

Диплом ІІ ступеня, Верес Вадим ДПТНЗ “Красилівський  професійний ліцей”

         Міжнародний фестиваль музики і танцю ( Греція):

Диплом ІІ ступеня За виконавську майстерність Народний художній колектив ансамбль танцю «Поділля» ХДЦЕВУМ.

Також, з початку 2018 року учні та колективи закладів професійної освіти вже здобули 6 призових місць на Всеукраїнських конкурсах.

Команди-переможці обласного конкурсу КВК «Проф.фест» серед учнів закладів професійної освіти «ЗАЗ-1103» ДНЗ «Вище професійне училище №11 м.Хмельницького», «Крейзі живописці» Хмельницького професійного ліцею, «Веселі та умілі» ДНЗ «Волочиський промислово-аграрний професійний ліцей»,  брали  участь в  іграх сезону телевізійної ліги команд КВК Битва вузів «КВКактус-2018» де здобули ІІ, ІІІ та ІV місця, відповідно.

Продуктивну роботу педагогічного колективу  Хмельницького державного центру естетичного виховання учнівської молоді відзначили у Міністерстві освіти і науки України ініціювавши проведення  у 2016 році Всеукраїнського семінару директорів державних позашкільних навчальних закладів на тему: «Роль позашкільної освіти у процесі формування сучасного  громадянина та патріота України» та Всеукраїнського конкурсу виконавців естрадної пісні серед учнівської молоді  закладів професійної освіти «Подільська веселка». 15 червня цього року   Всеукраїнський фестиваль «Подільська веселка» знову об’єднає  талановиту молодь України в місті Хмельницькому.

Національно-патріотичне виховання – це система, яка оперативно реагує на національні, освітньо-культурні, суспільні та інші потреби особистості учня, забезпечує культурне і професійне його самовизначення, тобто здійснює активний вплив на самоідентифікацію молодих громадян-патріотів держави. В комплексній роботі закладів професійної освіти спільно з Хмельницьким державним центром естетичного виховання учнівської молоді не один рік поспіль вивчаються і досліджуються нові методи роботи з учнями, які активно впроваджуються як ефективні форми громадянського та патріотичного виховання молоді.

Важливим фактором патріотичного виховання учнівської молоді є музеї, музейні кімнати, куточки при закладах професійної (професійно-технічної) освіти. Зареєстровано 8 музеїв у 7 навчальних закладах. Кожен з музеїв є невід’ємною складовою змісту навчального процесу.                                       

Найбільш поширеними в області є музеї краєзнавчого, історичного, етнографічного профілю. Функціонують музеї, музейні кімнати, куточки історії закладів, військово-історичні. Передбачено проведення обласного огляду музеїв, музейних кімнат, куточків історичного профілю навчальних закладів, що висвітлюють важливі історичні події.

Діючі музеї, музейні кімнати, куточки  мають значні фондові колекції, цікаві експозиції, на базі яких проводиться робота щодо залучення учнівської молоді до вивчення та збереження історико-культурної спадщини українського народу, включно з проведенням фотовиставок, організацією музейних експозицій, проведенням дискусій, круглих столів із застосуванням регіональних традицій, свідчень усної історії національно-визвольної боротьби українського народу.

Рушійною силою окреслених завдань в напрямку національно-патріотичного виховання є лідери учнівського самоврядування закладів професійної освіти. Загони дотримується чіткого плану роботи Хмельницької обласної ради учнівського самоврядування. До роботи активно залучені волонтерські групи, які сформовано в кожному навчальному закладі.       

Радою учнівського самоврядування області було організовано, проведено та прийнято участь у 16 заходах серед яких: благодійні акції та громадських волонтерських кампаній для бійців АТО «Солодке сердце», «Подаруй тепло солдату», «Миколай про тебе пам’ятає»; Еко-акції  на захист природи; заходи по озелененню та прибиранню територій; відзначення Дня захисника України та Покрови Пречистої Богородиці, тижнів пам’яті жертвам голодомору та політичних репресій в Україні. Організація  доброчинних справ, відповідно до ідейних принципів волонтерства:  благодійні акції присвячені Дню Пам’яті та примирення, Міжнародному дню людей похилого віку, Дню інваліда «Подаруй світло дітям з обмеженими можливостями», надано допомогу людям похилого віку, інвалідам,  дітям незахищених соціальних категорій; вшанування воїнів-інтернаціоналістів.

Беззаперечним свідченням прагнення громадянського миру й злагоди в суспільстві є запроваджений Хмельницькою обласною радою учнівського самоврядування безстроковий марафон Мистецькі ініціативи закладів професійної освіти Хмельниччини благодійна акція «Голос миру», в рамках якого втілюється комплекс благодійних заходів, таких як: акція до Дня молоді, відзначення Дня державного прапора України та Дня Незалежності.

В позанавчальний час необхідно системно здійснювати виховання в учнів громадянської позиції. Тому, з метою вивчення та популяризації ідей національного виховання, пропагування військово-патріотичного виховання молоді, формування готовності до захисту Вітчизни,  літній зліт лідерів учнівського самоврядування проводимо у форматі таборування. На різних навчальних закладах Під час роботи з учнями активно використовуються елементи козацької педагогіки, що є важливою складовою системи патріотичного виховання, та його формування в українському суспільстві. В рамках зльоту (що проходив у червні 2017 року?) організовуються квести, екскурсії, козацькі змагання, облаштування бівуаку, вікторини, тематичні вечори. Проводяться навчально-мотиваційні тренінги, міні-фестивалі, реалізуються творчий проекти, організовуються флеш-моби, записуються міні-фільми про зліт та промо-ролики. З січня 2012 року щоквартально виходить газета учнівського самоврядування області «Крила юності». Саме на сторінках газети учні демонструють свої творчі таланти, розповідають про роботу училищ, власні плани та міркування, обговорюють події, що їх бентежать.

Різноманітні форми й методи виховання Центру охоплюють усі сторони дозвілля учнівської молоді, з метою ефективного творчого стимулювання до пошуку, методистами Центру створено рейтингові таблиці участі закладів професійної освіти у масових заходах, які фіксують і висвітлюють шкалу учнівської  активності, підсумки якої висвітлюються у кожному півріччі. Також створено електронний ресурс (сайт), на якому можна прочитати анонси до заходів, підсумки проведення, новини, кореспонденцію, накази, положення.

Отже, виховання учнівської молоді є багатогранною дефініцією і залишається актуальною для педагогічних колективів усіх закладів професійної освіти. Досвід показує, що завдяки комплексному підходу впровадження ефективної виховної роботи в цьому напрямі досягти позитивного результату цілком реально.

Позитивний результат  діяльності Хмельницького державного центру естетичного виховання учнівської молоді залежить від чіткої взаємодії всіх інститутів соціалізації, від рівня підготовленості різних фахівців, робота яких будується, виходячи з принципів законності, гуманізму, особистісного підходу. 

                                                                                                                      Додаток 2

                                                                                                                      до наказу Департаменту освіти і

                                                                                                                      науки Хмельницької

                                                                                                                      облдержадміністрації

                                                                                                                      від 01.06.2018 № 263-од

 

Р І Ш Е Н Н Я № 2

КОЛЕГІЇ  ДЕПАРТАМЕНТУ ОСВІТИ І НАУКИ

 ОБЛДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ

 

31.05.2018

Протокол №2

 

Про роботу Хмельницького державного

центру естетичного  виховання

учнівської молоді у 2017 році

 

Заслухавши та обговоривши доповідь Григорчук Т.В., директора Хмельницького державного центру естетичного виховання учнівської молоді (далі заклад) «Звіт про роботу Хмельницького державного центру естетичного виховання учнівської молоді у 2017 році», колегія Департаменту освіти і науки Хмельницької облдержадміністрації відзначає, що вищезазначений заклад позашкільної освіти обласного підпорядкування працює за напрямами: художньо-естетичний; науково-технічний; національно-патріотичний; туристсько-краєзнавчий; соціально-реабілітаційний та проводить навчально-виховну, інформаційно-методичну,  організаційно-масову, навчально-репетиційну та концертно-просвітницьку роботу з учнями професійно-технічних навчальних закладів. Навчально-виховний  процес у Центрі здійснюється за типовими навчальними планами та програмами, що затверджені центральними органами виконавчої влади, а також авторськими і експериментальними навчальними планами і програмами, затвердженими у встановленому порядку.

Педагогічний колектив Хмельницького державного центру естетичного виховання учнівської молоді у своїй діяльності керується Конституцією України, Законами України «Про освіту», «Про позашкільну освіту», Указами Президента України, актами Кабінету Міністрів України, наказами та інструкціями Міністерства освіти і науки України, органів місцевого самоврядування у галузі освіти, іншими нормативно-правовими актами, а також Положенням про позашкільний навчальний заклад. В   повному обсязі виконує завдання статутної діяльності:

 • виховання громадянина України;
 • вільний розвиток особистості та формування її соціально-громадського досвіду;
 • виховання у вихованців патріотизму, любові до України, поваги до народних звичаїв, традицій, національних цінностей Українського народу, а також інших націй і народів;
 • задоволення освітньо-культурних потреб вихованців, що не забезпечуються іншими складовими структури освіти;
 • пошук, розвиток та підтримка здібних, обдарованих і талановитих вихованців;
 • створення умов для творчого, інтелектуального, духовного і фізичного розвитку вихованців;
 • надання методичної допомоги навчальним закладам системи професійно-технічної освіти з питань упровадження форм і методів з різних напрямків роботи в практику навчально-виховної діяльності;
 • організація підвищення кваліфікації фахівців у порядку, встановленому законодавством;
 • здійснення інформаційно-методичної та організаційно-масової роботи.

         Структуру закладу складають методичний, військово-патріотичного виховання, організаційно-масовий відділи, які:

 –  здійснюють координування і навчально-методичне  керівництво роботою  щодо  забезпечення естетичного виховання учнів у  професійно-технічних навчальних закладах області, розвитку їх здібностей та обдарувань за інструментальним, фольклорним, літературно-мистецьким, вокально-хоровим, хореографічним  жанрами, декоративно-вжитковим та образотворчим мистецтвом та технічною творчістю;

–  контролюють роботу методичних об’єднань за основними напрямами роботи;

– здійснюють організацію та проведення обласних семінарів-практикумів, конференцій з заступниками директорів закладів професійної (професійно-технічної) освіти області, керівниками гуртків;

– здійснюють підготовку  методичних  документів, які забезпечують інноваційну діяльність;

– координують роботу  з військово-патріотичного виховання учнів  та музейної справи;

– здійснюють контроль за якістю та ефективністю позашкільного навчального процесу, ведуть облік та звітність з питань організаційно-масової роботи;

– здійснюють організацію роботи Хмельницької обласної ради учнівського самоврядування закладів професійної (професійно-технічної) освіти області.

Відповідно до нормативних документів та запитів адміністрації закладів професійної освіти  у 2017 році центр фінансував роботу  40 гуртків, якими  було охоплено 593 учнів.  Також заклад координував роботу 295 гуртків професійно-технічних навчальних закладів  області.

У 2017/2018 навчальному році освітній процес (27 гуртків, 459 учнів)  забезпечують 42 педагогічних працівники закладу.

Популяризація діяльності закладу забезпечується  ресурсами власного сайту http://estetuchnuy-centr.km.ua/ та інших сайтів.

         Упродовж звітного періоду в повній  мірі забезпечено бухгалтерський облік фінансово-економічної діяльності закладу, складання статистичної звітності згідно із законодавством.

         Заклад проводить системну роботу зі створення комфортних умов для навчання гуртківців і роботи працівників закладу та забезпечення збереження їх життя і здоров’я.  Здійснюється матеріально-технічне забезпечення структурних підрозділів за основними напрямами діяльності. 

Враховуючи вищезазначене та з метою подальшого надання позашкільної освіти учням професійно-технічних навчальних закладів,

КОЛЕГІЯ  УХВАЛЮЄ:

 1. Інформацію директора Хмельницького державного центру естетичного виховання учнівської молоді Григорчук Т.В. «Звіт про роботу Хмельницького державного центру естетичного виховання учнівської молоді за 2017 рік» взяти до відома.
 2. Вважати успішною роботу Хмельницького державного центру естетичного виховання учнівської молоді, що реалізує основні напрями своєї діяльності з урахуванням особливостей соціально-економічного розвитку України, інтересів вихованців, потреб сім’ї, запитів закладів професійної (професійно-технічної) освіти області, молодіжних та громадських  організацій.
 3. Продовжити роботу по виконанню завдань державної політики в галузі позашкільної освіти, впроваджувати в  практику нові форми  роботи  з обдарованою  молоддю, здійснювати  комплексний  підхід до естетичного виховання   підростаючого  покоління.
 4. Директору Хмельницького державного центру естетичного виховання учнівської молоді Григорчук Т.В.:

4.1. Забезпечити ефективне управління закладом у сучасних соціально-економічних умовах.

Упродовж 2018 року

4.2. Сприяти створенню умов для гармонійного розвитку особистості, її творчого та інтелектуального потенціалу, задовольняти  потреби  молоді у професійному самовизначенні, пошуку,  розвитку  та  підтримки  юних талантів  і  обдарувань.

Постійно

4.3. Розширити мережу  гуртків технічного напряму.

Упродовж 2018 року

4.4. Активізувати співпрацю з органами місцевого самоврядування, державними установами, військовими частинами, громадськими організаціями, волонтерами в напрямку-національно-патріотичного виховання підростаючого покоління.

Постійно

4.5. Розробити екскурсійні маршрути до визначних історичних місць, пам’ятників та залучити молодь до участі у екскурсіях.

Упродовж 2018 року

 1. Керівникам закладів професійної (професійно-технічної) освіти спільно з керівниками місцевих органів управління освітою:

5.1. Проаналізувати стан роботи з художньо-естетичного та військово-патріотичного  виховання, вжити заходів щодо її поліпшення.

Постійно

5.2. Активізувати співпрацю педагогічних колективів закладів професійної (професійно-технічної) освіти з органами учнівського  самоврядування щодо формування в учнів  національної самосвідомості як майбутньої рушійної еліти нації.

Постійно

5.3. Створити умови для забезпечення участі учнів закладів  професійної (професійно-технічної) освіти у заходах обласного, всеукраїнського рівнів, спрямованих на реалізацію національно-патріотичного виховання.

Постійно

5.4. Вишукувати можливості для матеріального забезпечення і заохочування  участі учнів у масових заходах різних рівнів.

 Упродовж 2018  року

 

 1. 6. Контроль за виконанням рішення колегії залишаю за собою.

 

 

 

Голова колегії                                                                             О.Фасоля

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

Цей сайт використовує Akismet для зменшення спаму. Дізнайтеся, як обробляються ваші дані коментарів.