Звіт директора про діяльність Хмельницького державного центру естетичного виховання учнівської молоді у 2023 році

  Позашкільна освіта є складовою системи безперервної освіти України, сутність якої визначають специфічні умови її функціонування, а саме: диференційованість, динамічність, гнучкість, мобільність, варіативність, доступність тощо. Динамічна освіта та виховання – це процес безперервний. Він немає  фінансових термінів завершення і послідовно Читати далі …

Діяльність ХДЦЕВУМ 2021рік

Завдання сучасного закладу позашкільної освіти – забезпечити розбудову такого освітнього простору, у якому особистість з раннього дитинства усвідомлювала б свою суспільну значущість і через  систему ціннісних ставлень набувала досвіду взаємодії з соціумом, формувала креативне мислення, здатність брати на себе відповідальність Читати далі …

Діяльність ХДЦЕВУМ 2020 рік

Позашкільна освіта – важлива ланка в структурі освіти України, а її значимість у тому, що для молоді – це розвиток пізнавальної, практичної, творчої та соціальної компетентності, можливість самореалізації у майбутньому; для батьків – безпечна, змістовна зайнятість дітей у вільний час Читати далі …

Звіт директора Хмельницького державного центру естетичного виховання учнівської молоді за 2019 рік

Хмельницький державний центр естетичного виховання учнівської молоді спрямовує  свою діяльність на систематизацію роботи позашкільного закладу, як координаційного центру з навчально-виховної, інформаційно-методичної, організаційно-масової роботи художньо-естетичного напряму в закладах професійної (професійно-технічної) освіти  області. Робота навчального закладу спрямована на розвиток здібностей та обдарувань Читати далі …