Положення про методичний відділ Хмельницького державного центру естетичного виховання учнівської молоді

І. Загальна характеристика діяльності

  1. Методичний відділ створений у відповідності зі Статутом Хмельницького державного центру естетичного виховання учнівської молоді.
    • Методичний відділ здійснює координування і навчально-методичне керівництво роботою щодо  забезпечення естетичного виховання учнів у  професійно-технічних навчальних закладів області, розвитку їх здібностей та обдарувань за такими жанрами:

– Інструментальний жанр;

– Літературно-мистецький жанр;

– Вокально-хоровий жанр;

– Хореографічний жанр;

– Фольклорний жанр;

– Декоративно-вжиткове та образотворче мистецтво;

– Технічна творчість.

Методичний відділ всю свою роботу здійснює у тісному контакті з директорами, заступниками директорів з навчально-виховної роботи, керівників гуртків професійно-технічних навчальних закладів області..

  • Роботу  методичного відділу забезпечує  завідувач відділу та 4 методисти  згідно  зі штатним розкладом.

      1.5.   Завідувач методичного відділу підпорядковується директору, заступнику  директора з навчально-виховної роботи, здійснює керівництво відділом і несе відповідальність перед  директором за успішне виконання покладених на відділ функцій.

 1.6. Функціональні обов’язки   працівників методичного відділу визначаються посадовими інструкціями, затвердженими  директором і погодженими з профспілковим комітетом  Хмельницького державного центру естетичного виховання учнівської молоді.

ІІ. Основні завдання методичного відділу

 2.1. Головним завданням методичного відділу є створення умов для творчого, інтелектуального, духовного та фізичного розвитку учнів, для самовизначення особистості, відродження національних та сімейних традицій, історії і культури українського народу.

 2.2. Забезпечення необхідних  умов для творчої діяльності молодих педагогічних працівників,   надання їм допомоги у проходженні ступенів становлення й розвитку системи роботи.

 2.3. Підвищення навчально-виховного процесу, вдосконалення професійної компетентності педагогічних працівників області, аналітичної, організаційної, дослідницької, науково-практичної, інформаційної діяльності та здійснюється через різні методи та форми роботи, як колективні так індивідуальні.

 2.4. Опрацювання і підготовка нормативно-інструктивних матеріалів, спрямованих на удосконалення методичного забезпечення навчального процесу.

2.5. Здійснення виконання  п.1. ст.10 Конституції України, Закону України «Про мови».

ІІІ. Функції методичного відділу

3.1. Організація  поточного і перспективного планування (спільно з методистами відділу), проведення обласних і Всеукраїнських фестивалів та звітність з методичної роботи в закладі.

3.2. Координація роботи підпорядкованих педагогічних  працівників в опануванні та розробці інноваційних програм.

3.3. Підготовка необхідної організаційно – масової документації: проектів наказів, положень, листів – викликів тощо.

3.4. Координація роботи методичної ради, творчої лабораторії передового педагогічного досвіду.

3.5 Організація  та  проведення обласних семінарів-практикумів, конференцій з заступниками директорів професійно-технічних навчальних закладів області, керівниками гуртків.

3.6. Підготовка  методистами відділу   методичних  документів, які забезпечують інноваційну діяльність. 

3.7.  Підготовка до  видання  методичних розробок, посібників, матеріалів програмно-методичного забезпечення  та проведення професійних конкурсів серед керівників гуртків професійно-технічних навчальних закладів..

3.8. Створення  організаційних комітетів по проведенню масових заходів та координація  їх роботи.

3.9.  Співпраця  з  Хмельницьким обласним інститутом післядипломної освіти з питань оптимального забезпечення художніх колективів професійно-технічних навчальних закладів області  необхідною методичною літературою.

3.10. Організація вивчення, узагальнення й поширення передового педагогічного досвіду роботи керівників гуртків в професійно-технічних навчальних закладах області.

3.11. Сприяння виконання функцій інформаційно-методичного забезпечення виховного процесу в закладі та професійно-технічних навчальних закладах.

3.12.  Контроль роботи методичних об’єднань за основними напрямами роботи.

 3.13. Контроль дотримання членами педагогічного колективу  Статуту, Правил внутрішнього трудового розпорядку, Положення про організацію роботи з охорони праці учасників навчально-виховного процесу в Хмельницькому державному центрі естетичного виховання учнівської молоді..

3.14. Внесення пропозиції щодо вдосконалення навчально-виховного процесу,  участь у роботі педагогічної ради Хмельницького державного центру естетичного виховання учнівської молоді.

3.15. Участь у підготовці та проведенні атестації педагогічних працівників  Хмельницького державного центру естетичного виховання учнівської молоді.

3.16. Систематизація підсумків фестивалів і конкурсів, підготовка підсумкових проектів наказів.

3.17. Підготовка інформації з питань методичної роботи  Хмельницького державного центру естетичного виховання учнівської молоді

3.18. Виконання  рішень, наказів, розпоряджень  та вказівок директора  Хмельницького державного центру естетичного виховання учнівської молоді. та його заступників.

IV. Права

4.1.  Завідувач методичного відділу має право вимагати від методистів, керівників гуртків своєчасного оформлення необхідних документів та подання звітності з питань методичної роботи. З питань організації методичної роботи завідувачу методичного відділу підпорядковуються методисти та керівники гуртків.

4.2.     Завідувач методичного відділу має право по узгодженості із заступником директора з навчально-виховної роботи відвідувати заняття керівників гуртків з метою вивчення і удосконалення методичного рівня їх проведення.

 4.3. Проводити семінари та виробничі наради з питань планування та організації методичної роботи з  заступниками директорів з навчально-виховної роботи ПТНЗ області, методистами, керівниками гуртків.

  4.4.  Координувати підготовку до друку навчально-методичних видань ХДЦЕВУМ.

4.5. Вносити адміністрації Центру пропозиції щодо поліпшення навчально-виховного процесу, подання на розгляд керівництва  Центру та педагогічної ради пропозицій про моральне та матеріальне заохочення методистів Відділу, застосування стягнень до тих, хто порушує Правила внутрішнього трудового розпорядку Центру.

4.6. Вільно вибирати форми підвищення педагогічної майстерності.

4.7. Брати участь у роботі методичних об’єднань, нарад, зборів, пов’язаних з організацією навчально-виховної роботи.

4.8. Перевіряти роботу безпосередньо підпорядкованих педагогічних працівників, бути присутнім на заняттях та заходах, які проводяться в Центрі.

4.9. Захищати професійну честь, гідність відповідно до законодавства.

4.10. Захищати свої інтереси самостійно чи через посередника, в тому числі адвоката, у випадку дисциплінарного розслідування, пов’язаного з порушенням норм професійної етики.

4.11. На конфіденційність дисциплінарного розслідування, за виключенням випадків, передбачених законом.

4.12. На соціальне та матеріальне заохочення за досягнення вагомих результатів у виконанні покладених на нього завдань.

4.13. На об’єднання у професійні спілки, участь в інших об’єднаннях громадян, діяльність яких не заборонена законодавством.

V. Обов’язки

5.1. Оперативно реагувати на нормативно – розпорядчу інформацію, яка надходить з Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України та його структурних підрозділів, з питань, що відносяться до компетенції відділу.

5.2. Приймати участь у виробничих нарадах при директорові,   з навчально-методичної роботи   з  поточних організаційних питань.

 5.3. Здійснювати контроль за станом методичного забезпечення керівників гуртків професійно-технічних навчальних закладів області методистами відділу.

5.4.   Приймати участь у  роботі різних комісій, журі, радах тощо.

5.5. Розробляти Положення про обласні масові заходи, навчальні програми.

5.6. Постійно підвищувати професійний рівень, педагогічну майстерність, загальну політичну культуру. 

5.7. Відповідати за стан техніки безпеки та пожежної безпеки при проведенні масових заходів.

5.8.  Виконувати накази, розпорядження та вказівки директора, заступника директора з навчально-виховної роботи та завідувача відділу Хмельницького державного центру естетичного виховання учнівської молоді.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

Цей сайт використовує Akismet для зменшення спаму. Дізнайтеся, як обробляються ваші дані коментарів.