С Т А Т У Т ХМЕЛЬНИЦЬКОГО ДЕРЖАВНОГО ЦЕНТРУ ЕСТЕТИЧНОГО ВИХОВАННЯ УЧНІВСЬКОЇ МОЛОДІ

Загальні положення

 1. Хмельницький державний центр естетичного виховання учнівської молоді (далі – ХДЦЕВУМ) – державний позашкільний навчальний заклад  утворений, зареєстрований в порядку, визначеному законодавством,   що регулює діяльність позашкільного навчального закладу, у своїй діяльності керується Конституцією України, Законами України «Про освіту», «Про позашкільну освіту», Указами Президента України, актами Кабінету Міністрів України, наказами та інструкціями Міністерства освіти і науки України, органів місцевого самоврядування у галузі освіти, іншими нормативно-правовими актами, а також Положенням про позашкільний навчальний заклад, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 06 травня 2001 р. № 433  і   цим Статутом.  Для забезпечення своєї головної мети та цілей також може керуватись у роботі іншими законодавчими актами та нормативними документами, які не суперечать визначеному законом порядку діяльності ХДЦЕВУМ.
 2. Засновником ХДЦЕВУМ є Міністерство освіти і науки України (далі – МОН).
 3. Повне найменування українською мовою – Хмельницький державний центр естетичного виховання учнівської молоді.

Скорочене найменування українською мовою – ХДЦЕВУМ.

 1. Юридична адреса: Україна, 29013, м. Хмельницький, вулиця Кам’янецька, 57.
 2. ХДЦЕВУМ є юридичною особою, має реєстраційні рахунки в органах Державної казначейської служби, штамп, печатку, бланки встановленого зразка, ідентифікаційний код і діє на підставі цього Статуту, затвердженого в установленому порядку.
 3. Статут ХДЦЕВУМ розроблено відповідно до вимог нормативно-правових актів, зазначених у пункті 1 розділу І Статуту та у відповідності до Цивільного кодексу України, Господарського кодексу України, Земельного кодексу України, Податкового кодексу України, Бюджетного кодексу України, Кодексу законів про працю України, інших актів законодавства та погоджено на загальних зборах колективу.
 4. МОН, місцевий орган управління освітою Хмельницької обласної державної адміністрації відповідно до повноважень, визначених актами законодавства України, здійснюють контроль за дотриманням вимог законодавства і цього Статуту та приймають відповідні рішення в разі їх порушень.

Мета та завдання діяльності ХДЦЕВУМ

 1. Метою діяльності ХДЦЕВУМ є:

надання позашкільної освіти учням (вихованцям), слухачам професійно-технічних навчальних закладів, студентам вищих навчальних закладів                 І-ІІ рівнів акредитації  (далі – вихованці), формування умінь і навичок відповідно до їх здібностей, обдарувань і стану здоров’я;

забезпечення потреб особистості у творчій самореалізації, створення умов для творчого, інтелектуального, духовного і фізичного розвитку вихованців;

створення умов для багатопрофільного навчання вихованців у гуртках і творчих об’єднаннях за інтересами;

координація діяльності  професійно-технічних,  загальноосвітніх, позашкільних,  вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації Хмельницької області щодо організації позаурочної виховної роботи;

надання навчальним закладам Хмельницької області організаційно-методичної допомоги щодо організації позашкільної освіти художньо-естетичного та національно-патріотичного напрямів.

 1. Основними завданнями ХДЦЕВУМ є:

виховання громадянина України;

вільний розвиток особистості та формування її соціально-громадського досвіду;

виховання у вихованців поваги до Конституції України, прав і свобод людини та громадянина, почуття власної гідності, відповідальності перед законом за свої дії;

виховання у вихованців патріотизму, любові до України, поваги до народних звичаїв, традицій, національних цінностей Українського народу, а також інших націй і народів;

створення умов для творчого, інтелектуального,  духовного і фізичного розвитку вихованців;

задоволення освітньо-культурних потреб вихованців, що не забезпечуються іншими складовими структури освіти;

задоволення потреб вихованців у професійному самовизначенні та творчій самореалізації;

пошук, розвиток та підтримка здібних, обдарованих і талановитих вихованців;

організація дозвілля вихованців, пошук його нових форм;

профілактика бездоглядності і правопорушень;

формування здорового способу життя вихованців;

удосконалення фізичного розвитку молоді, підготовка до військової служби у Збройних Силах України;

виховання у вихованців шанобливого ставлення до родини та людей похилого віку;

виховання у вихованців свідомого ставлення до власної безпеки та безпеки оточуючих;

надання методичної допомоги навчальним закладам системи професійно-технічної освіти з питань упровадження форм і методів з різних напрямків роботи в практику навчально-виховної діяльності;

здійснення інформаційно-методичної та організаційно-масової роботи.

 1. ХДЦЕВУМ має право:

проходити в установленому порядку державну атестацію;

визначати форми, методи та засоби організації навчально-виховного процесу;

організовувати роботу гуртків за різними напрямами позашкільної освіти;

користуватися пільгами, передбаченими законодавством України;

створювати структурні підрозділи;

формувати штатний розпис, встановлювати форми заробітної плати та матеріального заохочення в межах власного кошторису, затвердженого органом управління освітою Хмельницької обласної державної адміністрації;

здійснювати ремонт на основі договорів підряду чи господарським способом;

У випадках, передбачених законодавством України, ХДЦЕВУМ має   право надавати платні послуги з певних видів діяльності після отримання у встановленому порядку відповідних ліцензій.

 1. ХДЦЕВУМ несе відповідальність перед суспільством і державою за:

реалізацію головних завдань, визначених законодавством України;

дотримання договірних зобов’язань з іншими суб’єктами освітньої, виховної діяльності;

дотримання фінансової дисципліни;

дотримання безпечних умов освітньої діяльності.

 1. Мова навчання та виховання у ХДЦЕВУМ визначається Конституцією України та відповідним законом України.
 2. ХДЦЕВУМ співпрацює з іншими навчальними закладами, громадськими організаціями, творчими колективами, товариствами на паритетних засадах. Взаємовідносини ХДЦЕВУМ з юридичними та фізичними особами визначаються угодами, укладеними між ними відповідно до законодавства України.

Структура ХДЦЕВУМ

 1. Структура і штат ХДЦЕВУМ визначаються його директором у межах видатків на оплату праці відповідно до основних напрямів діяльності закладу та затверджуються органом управління освітою Хмельницької обласної державної адміністрації.
 2. Структурними підрозділами ХДЦЕВУМ можуть бути відділи, кабінети, постійно діючі та тимчасові виставки, спеціалізовані та творчі майстерні  тощо.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

Цей сайт використовує Akismet для зменшення спаму. Дізнайтеся, як обробляються ваші дані коментарів.